JAK DŁUGA MOŻE BYĆ LINIA KROPLUJĄCA?

Długość linii kroplującej zależy od ciśnienia, które mamy w układzie.

Jak to faktycznie wygląda w linii kroplującej? 

Przyjrzyjmy się linii kroplującej bez kompensacji. Tabela pokazuje zależności długości linii od ciśnienia w układzie oraz rozstawu emiterów które wpływają na spadek ciśnienia.


Długość linii bez kompensacji

Z tabeli wynika, że dla emiterów co 33 cm przy ciśnieniu 4 bary woda dotrze do 103 m a już przy ciśnieniu 1 bar zaledwie na 78 m.

Tu należy zwrócić uwagę, że przy linii bez kompensacji wydatki wody na pierwszym emiterze i ostatnim będą różne zgodnie z zasadą opisaną w innym naszym blogu. 

Jak to się ma w linii z kompensacją? 
Długość linii bez kompensacji 

Dla popularnego rozstawu emiterów 33 cm i ciśnienia 4 bary mamy 133 m a przy 1 barze 51 m.

Widzimy z tego że ciśnienie ma bardzo duży wpływ na długość naszej linii.

Dodatkowo proszę pamiętać, że jeśli mamy teren który się wznosi długości rury dodatkowo się skrócą. Jest to spowodowane tym, że musimy zużyć ciśnienie do uniesienia wody do góry.

Skoro teren który się wznosi powoduje skrócenie linii to czy można wydłużyć linię gdy teren opada? Tak, można natomiast długość przyrostu linii musimy wyznaczyć już doświadczalnie.

Również skróci się długość rur jeśli będziemy mieli odnogi z linii. Musimy wówczas zliczyć całkowitą długość linii od źródła wraz z odnogami. I pamiętać, że odnogi to dodatkowe opory czyli krótsza linia.

Jeśli mamy wodę z sieci proszę wziąć pod uwagę spadki ciśnienia w ciągu dnia i dostosować się z długością linii do najmniejszego ciśnienia, chyba że przewidujemy podlewanie jedynie w nocy.

Wszystkie te przypadki dotyczą zasilania jednostronnego. Jeśli linię zasilimy dwustronnie w przybliżeniu możemy wydłużyć te odcinki dwukrotnie dla danego ciśnienia.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień